Onderzoek

Hier kunnen ‘onderzoekers’ elkaar op de hoogte stellen van wat door hen bestudeerd wordt, bijvoorbeeld voor een scriptie, een dissertatie of een publicatie. Als u aan deze rubriek mee wilt werken, wordt u verzocht uw informatie op het contact formulier te vermelden.


PROJECTEN

Brieven van en aan Calvijn

Aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt aan een uitgave van de brieven van en aan Calvijn gewerkt. Ze maakt deel uit van de nieuwe kritische uitgave van de werken van Calvijn. Het gaat om een lang lopend project onder leiding van prof. dr. Wim Janse en prof. dr. Christoph Burger. De uitgave zal meer dan 3000 brieven bevatten. Ze zijn in het Latijn of in het Frans geschreven. De brieven worden voorzien van inleidingen, aantekeningen en een kritisch apparaat. Het eerste deel van de briefwisseling is in 2005 bij Librairie Droz in Genève verschenen. Het gaat daarbij om brieven van en aan Calvijn in de periode 1530 tot september 1538.