Home

Het Centrum voor Calvijnstudie heeft als doel het Calvijnonderzoek te verbreden en te stimuleren. Via deze website wordt getracht hen te helpen, die aan de studie van Calvijn beginnen of daar misschien al lang mee bezig zijn. Maar men kan via deze website ook voor elkaar van betekenis zijn.

De hulp die geboden wordt, bestaat in de eerste plaats uit verwijzingen.

Zie wat dat betreft de rubrieken nieuws, nieuwe publicaties, boekbesprekingen, bibliografie en links.

Wie met Calvijnstudie bezig is, kan ook anderen die zich op Calvijn richten, helpen.

Zie wat dat betreft de rubrieken
onderzoek en platform.